Skaistākās Dvēseles rozesLai uzzied skaistākās Dvēseles rozes -
Tās uzzied, lai varētu skaistumā būt,
Lai savējā plaukumā gudrību gūt,
Lai sajustu pasaules kopējo dvesmu.

Viss Dvēselē runā, viss Dvēselē dzied,
Skats vēršas uz pamali, tālu kas ir,
Gaist vēsums, kas prātā, un skarbums gaist,
Rod saskaņu sirds, rod saskaņu gaišu.

Ver sajūtās sapratni sevī ar sevi,
Ver dāsnumu sirdī, ver prieku par sauli,
Laid gaismu tad sevī, laid spēku tai līdz,
Un saredzi sevi kā viedumā audz.

Stāj vēlmes, kas aplamas, maldīgas ir,
Tām vietā nāk sapratne sevī par sevi.
Nāk saskaņa vieglā, nāk vēlētā gaita,
Lai sevi Tu sajustu drošu un staltu !

Gaišu izdošanos ! :)