IR VEĻU LAIKSKāds tēls kā vīzija,
Kā sajūta, kā kāda klātbūtne -
Tā senču velis sevi parāda,
Tas vēlas saziņu,
Tas vēlas kādu sarunu...

Laiks nevar liegt tam
Zināt, varēt, just -
Laiks sniedz tam iespēju,
Lai saprastos ar mums.

Ir velī viedums,
Ir spēja palīdzēt un sniegt
Ar’ kādu padomu,
Ar’ kādu vajadzīgu lietu.

Ir mūsu senči veļi šie
Un cienīgs mielasts,
Tiem vēlējams un sniedzams ir ,
Un piemiņa
Ar dziļu mīlestību sirdīs.

Starp pasaulēm,
Starp izpausmēm ir taka,
Pa kuru veļi iet,
Lai brīžiem atrastos mums blakus.

Vēl velim pateicības pilnu smaidu,
Vēl velim cieņu, paļāvību, prieku,
Vēl velim rast starp pasaulēm sev taku,
Lai veļu pasaulē tam vieta citiem blakus.

Ir veļu laiks,
Ir izgaismota taka,
Ir satikšanās iespēja,
Ir dziļa cieņa, siltums...

Tāds veļu laiks –
Lai atceramies, zinām,
Lai tālāk dzīvojam
Un neredzamam ticam...

Meditatīvās saziņas pieraksts
Sentēvs - / Austra Savstare/

Vai savā Dvēselē jau dzirdi...Ver vārtus savāds zināšanu guvums,
Sniedz atklāsmi caur dvēselisko gaismu,
Skrien dienas – aizvien ātrāk, arī straujāk,
Stāj virknē stāsti, kuriem lemts bij’ būt.

Ir laiks, lai skatītu Tu sevi citām acīm -
Tāds laiks, kurš sevi jaunā gaismā redzēt liks,
Gan aizmirst senās pārtapušās lietas,
Gan skatīt tās, kam svarīgs brīdis šis.

Sev sirdī ieskaties, tur saulē dienas sildās,
Un savās sajūtās ļauj saulei ienākt vēl...
Un varbūt savā Dvēselē jau dzirdi,
Tās tālās skaņas Visumā, kas mīt.

Laid sevī iekšā viedos skaņu stāstus,
Ļauj sevi zināt Dvēselē jo dziļi,
Un saprast savas dzīves lielo gaitu,
Lai zinātu kā vēlēts – gūt un dot.

Laid sevī iekšā vieglumu un laimi,
Lai vari veidot savas zvaigžņu takas,
Lai vari, mīlot dziļi savā sirdī -
Tu sevi gaišu sajust un ar’ būtu !

Gaišu izdošanos !:)
Saziņas pieraksts
/Austra Savstare/


Rodi mieru, sirdī prieku...
Gaismas vērtos dāsnos brīžos
Rodi mieru, sirdī prieku,
Dari saprotamas lietas,
Radi sevi pašai sev.

Dažreiz varbūt savā prātā
Skati sevi, savu dzīvi -
Satraukumu, bažu pilnu,
Gaistošu un netveramu.

Gaismu savieno ar prātu-
Tas tad stāsies, domas vērsies,
Pārstās joņot, pārstās skriet,
Atklāsme segs sevi vaļā.

Ieraugi kā sapņi stājās
Blakus viedai gudrībai,
Ieraugi kā viedums nāk
Tavā sirdī brīdī īstā.

Sajūti, kā sirds Tev zina
Visu, kas Tev jāzin' būtu.
Sajūti, kā viedums sniedz,
Saskaņu ar sevi sevī.

Velti sevi savai gaitai -
Saskanīgai, aptverošai.
Laid lai visi Tavi spēki
Sauli, veiksmi dzīvei klāj !

Gaišu izdošanos ! : )
Saziņas pieraksts
/Austra Savstare/