Vai savā Dvēselē jau dzirdi...Ver vārtus savāds zināšanu guvums,
Sniedz atklāsmi caur dvēselisko gaismu,
Skrien dienas – aizvien ātrāk, arī straujāk,
Stāj virknē stāsti, kuriem lemts bij’ būt.

Ir laiks, lai skatītu Tu sevi citām acīm -
Tāds laiks, kurš sevi jaunā gaismā redzēt liks,
Gan aizmirst senās pārtapušās lietas,
Gan skatīt tās, kam svarīgs brīdis šis.

Sev sirdī ieskaties, tur saulē dienas sildās,
Un savās sajūtās ļauj saulei ienākt vēl...
Un varbūt savā Dvēselē jau dzirdi,
Tās tālās skaņas Visumā, kas mīt.

Laid sevī iekšā viedos skaņu stāstus,
Ļauj sevi zināt Dvēselē jo dziļi,
Un saprast savas dzīves lielo gaitu,
Lai zinātu kā vēlēts – gūt un dot.

Laid sevī iekšā vieglumu un laimi,
Lai vari veidot savas zvaigžņu takas,
Lai vari, mīlot dziļi savā sirdī -
Tu sevi gaišu sajust un ar’ būtu !

Gaišu izdošanos !:)
Saziņas pieraksts
/Austra Savstare/