Vai tad vēl ko vēlēt vajag ?...
Vairs nav jādomā par visu,
Kas bij’ satraucošs un lieks.
Vairs nav agrāk nepieņemtais,
Savstarpēji nesaprastais.

Viss tas aizgājis, viss prom,
Viss tas jānoliek pie malas.
Skatiens tagad vērsts uz sevi -
Vērsts pie sevis savā dzīvē.

Gaisma sirdī, daile vārdos-
Savienojas sirds ar prātu.
Gaidīšana vien vēl sevī,
Tā vēl sagaidīt ko vēlas.

Vēlas Dvēsele sev prieku,
Vēlas jaunas, gaišas jūtas,
Vēlas sirdī miera ostu,
Vēlas ceļā satikt otru.

Atnāks brīdis sen jau vēlēts.
Ienāks cilvēks dāsns un gādīgs.
Abiem kopā varēšana,
Abiem kopā siltums sirdīs.

Sniegs tad dzīve jaukas dienas,
Vairāk sajutu un smieklu.
Vienotību visās lietas,
Dvēseliski tuvus brīžus.

Cerība tā stāv sev sardzē,
Tai vienmēr vārds pēdējais,
Tā vienmēr redz bākas gaismu,
Tā vienmēr zin’ ceļš kāds ejams.

Ievērotas, atraisītas –
Jūtas iesāk savu gaitu...
Vai tad vēl ko vēlēt vajag ?
Vai tad vēl, kas sakāms būtu ?
Viss ir sakārtots un gaišs,
Viss kā saule silda, glāsta.

Gaišu izdošanos ! : )