LAIKA ZĪMES - CERĒŠANADaudz sajūtu,
Kas prātā nāk,
Kas laikā parādās,
Kas dzīvē piepildās,
Kas virza
Un, kas ceļ,
Kas saista
Vietas, cilvēkus
Un lietas...
Gar gaitas malu
Tā kā ainas -
Ko vēlamies
Mēs dzīvē likt,
Kam ticam
Un, ko ieraudzīt
Un pieskarties,
Kam gribam...


/Austra Savstare/http://gaismasaile.1s.lv/854-laika-zimes--ceresana/