Ieskatīties cita sirdī
Mazliet ir savādi, ka ieskatāmies cita sirdī.
Varbūt tas mulsina un varbūt arī satrauc.
Ar jūtām dažādām tiek skatīts, apcerēts un sajusts,
Un salīdzināts tiek ar sava paša sirdi...

Ar jūtām dažādām...Bet vai mēs tiešām jūtam ?
Vai tikai domājam, ka zinām saprotam un redzam ?
Ja redzam mēs – tad vienmēr saprotam pa savam,
Ja saprotam - vai tiešām saprotam mēs otru ...?

Sirds savā ritumā sniedz pati savu stāstu,
Un katrs stāsts ir vienreizējs un svarīgs.
Vien sajust varam mēs noskaņas un gaidas,
Bet visā pilnībā mums cita sirds ir slēgta...

Ar jūtām dažādām – ar tādām, kuras zinām paši...
Bet visas nav mums pieredzē, nav izjustas šai dzīvē...
Ar sirdi sajust sirdi var - ja aicinājums sevi vēris,
Ja spriest dod saprašanu gaisma - tā, kura izgaismo,
Un gaiši ielūkoties spēj un tālāk aicina uz gaismu....