Rodi sevi īsto
Lai sevi atrastu caur sevi pašu   
Un zinātu par sevi to, ko vēlēts zināt ir,
Ver savu gaismu – to, kas Dvēselē Tev runā,
Laid sevī iekšā, lai gaisma Tevī pašā ir.

Tam brīdis īstais , vēlētais ir klāt,
Kas katram pienāk šai dzīves izvēlētā gaitā.
Ir gaismai atklāsmes kā sapratne par sevi,
Kā viedums, izaugsme un zināšanu klāsts.

Ver sevi savai dvēseliskai gaismai -
Laid gaismu sevī, savā sirdī iekšā.
Tā iestāsies par Tevi , Tavu dzīves gaitu,
Tā atvērs augstumus un dziļumus, kas Tevī.

Tai uzticies, tā daļa, ko Tev Visums devis,
Tā dzīves pamats ir un dzīves augstā balva !
Ver sevi vaļā un laid šo gaismu sevī iekšā,
Un rodi sevi– tik dziļi patieso un dvēseliski īsto !

Gaišu izdošanos ! : )