Brīdis katrs ir priekā vērtēts
Brīdis sauc pēc vērīguma -
Dalīties ar sevi domās,
Atrasties caur savām bailēm,
Atsaukties sev pašai gaismā...

Gaidīt, kad nāks saviļņojošs
Dzīves cēliens laimīgs, sens ?

Vai varbūt sev skatīt pašai
Citām acīm dzīves plūsmu ? ...

Dienas bijušās ir projām,
Bet ir vieta jaunām domām.
Jāliek malā lietas, kuras
Savu laiku izteikušas...

Jāskatās ar citu skatu
Visā, kas ir dzīvē šodien.
Katrā brīdī savi prieki,
Katrā dienā sava gaisma.

Darboties caur savu sirdi
Saskaņā ar to, ko saka
Gudrība, kas nāk no sirds.

Kā gan atrast vieglas dienas,
Ja viss aizslēgts, nolikts malā,
Ja viss tas, kas virza gaismu
Garlaikoti sevī pārtraukts.? ...

Vai tad prieks var ienākt dzīvē
Ja tas netiek saukts un ielaists,
Ja tas salikts senās vietās,
Ja tam satikšanās liegta
Tieši tagad šajā laikā
Sevī pašā – sev ar pašu...

Dzīvē prieka daudz, tik jāredz,
Kurā brīdī tas steidz ienākt...

Atstāt visas drūmās domas,
Atstāt savās iedomās...
Brīdis katrs ir priekā vērtēts,
Ļaut tik sev tai priekā būt : )

Gaišu izdošanos ! : )