Mīlēt šo pasauliGaidīt, cerēt, ticēt un sajust,
Dzīvot mācoties, dzīvot, lai zinātu,
Saprast un ieraudzīt, saprast un lietā likt ;-
Dzīves mācības – sevis izaugsmei,
Dzīves gaitai – stiprai un laimīgai.

Mīlēt šo pasauli, mīlēt caur sevi,
Darīt tos darbus, kam „jā” vārdu teikuši,
Apgūt tās gudrības, kuras ir gūstamas.
Dienu aiz dienas, stundu aiz stundas
Veramies sirdī mēs - savējā, gudrajā.
Sirds jau gan zina, kas – kad ir iemācāms,
Sirds arī zina kā ātrāk tas apgūstams.

Mācības dzīvei ir pamatu pamatā -
Viss, kas tiek darīts un viss par ko domāts.
Vēlamies mācīties viegli un gavilēs,
Taču, kad apgūstams – atgrūžam sniegto,
Atgrūžam to, ko dzīvei sev nolikām,
Atgrūžam to, kas salikts mums liktenī.

Dzīves mācības iziet ar vieglumu,
Izietās atlaist ar patiesu prieku
 Var tikai tad, ja savējā gudrībā
Esam vērsušies paņemot sapratni -
To, kura sirdī un Dvēselē mīt.

Vēršanās sevī – tā nes to vieglumu,
Dod tās atbildes, sniedz  to mieru -
Cauri kam izejot sasniedzam cerēto -
Mācība apgūta, tā aiziet un brīva...

Viss, kas dzīvē notiek nav nejauši,
Viss, kas ap mums  ver dzīves gudrības,
Tas kas notiek  – sniedz mums mācību.

Dzīvojam dzīves, lai mācītos gaišumu,
Dzīvojam dzīves, lai mīlētu pasauli.
Dzīvojam saskaņā sevī un atvērti,
Mācāmies viegli un dzīvojam laimīgi !!! : )