Tavs dzīves guvums
Vēl laiks kā viesulis
Rauj saknes laukā
No vietām ierastām,
No stājas vecās labās.

Stāj lēnām tas,
Un lēnām rodas dzinumi,
Kas svaigās domu izpausmēs
Ver sapratni par virzību un savu vietu.

Jauns spēks ir gūstams sevī pašā,
Jo tur vēl spēka daudz,
Un daudz vēl tiekšanās uz augšu –
Tas viss Tev iedvesmu
 Un radošumu dos.

Viss vedas, izdodas
Un sakārtojas jaunā veidā,
Kā augstais lidojums,
 Kā stingrais pamats Tev zem kājām,
Kā radošuma kāpums,
Kā stāja zinoša un spēja -
Viss virza mierā, saskaņā ar sevi pašu.

Tavs dzīves guvums - dāvājums
 Un dzīves ceļš, pa kuru ejams.
Tavs dzīves mierinājums -
Sasniegtais caur sevi pašu.

Gaišu izdošanos ! : )