LAIKA ZĪMES - CERĒŠANADaudz sajūtu,
Kas prātā nāk,
Kas laikā parādās,
Kas dzīvē piepildās,
Kas virza
Un, kas ceļ,
Kas saista
Vietas, cilvēkus
Un lietas...
Gar gaitas malu
Tā kā ainas -
Ko vēlamies
Mēs dzīvē likt,
Kam ticam
Un, ko ieraudzīt
Un pieskarties,
Kam gribam...


/Austra Savstare/http://gaismasaile.1s.lv/854-laika-zimes--ceresana/

IR VEĻU LAIKSKāds tēls kā vīzija,
Kā sajūta, kā kāda klātbūtne -
Tā senču velis sevi parāda,
Tas vēlas saziņu,
Tas vēlas kādu sarunu...

Laiks nevar liegt tam
Zināt, varēt, just -
Laiks sniedz tam iespēju,
Lai saprastos ar mums.

Ir velī viedums,
Ir spēja palīdzēt un sniegt
Ar’ kādu padomu,
Ar’ kādu vajadzīgu lietu.

Ir mūsu senči veļi šie
Un cienīgs mielasts,
Tiem vēlējams un sniedzams ir ,
Un piemiņa
Ar dziļu mīlestību sirdīs.

Starp pasaulēm,
Starp izpausmēm ir taka,
Pa kuru veļi iet,
Lai brīžiem atrastos mums blakus.

Vēl velim pateicības pilnu smaidu,
Vēl velim cieņu, paļāvību, prieku,
Vēl velim rast starp pasaulēm sev taku,
Lai veļu pasaulē tam vieta citiem blakus.

Ir veļu laiks,
Ir izgaismota taka,
Ir satikšanās iespēja,
Ir dziļa cieņa, siltums...

Tāds veļu laiks –
Lai atceramies, zinām,
Lai tālāk dzīvojam
Un neredzamam ticam...

Meditatīvās saziņas pieraksts
Sentēvs - / Austra Savstare/

Vai savā Dvēselē jau dzirdi...Ver vārtus savāds zināšanu guvums,
Sniedz atklāsmi caur dvēselisko gaismu,
Skrien dienas – aizvien ātrāk, arī straujāk,
Stāj virknē stāsti, kuriem lemts bij’ būt.

Ir laiks, lai skatītu Tu sevi citām acīm -
Tāds laiks, kurš sevi jaunā gaismā redzēt liks,
Gan aizmirst senās pārtapušās lietas,
Gan skatīt tās, kam svarīgs brīdis šis.

Sev sirdī ieskaties, tur saulē dienas sildās,
Un savās sajūtās ļauj saulei ienākt vēl...
Un varbūt savā Dvēselē jau dzirdi,
Tās tālās skaņas Visumā, kas mīt.

Laid sevī iekšā viedos skaņu stāstus,
Ļauj sevi zināt Dvēselē jo dziļi,
Un saprast savas dzīves lielo gaitu,
Lai zinātu kā vēlēts – gūt un dot.

Laid sevī iekšā vieglumu un laimi,
Lai vari veidot savas zvaigžņu takas,
Lai vari, mīlot dziļi savā sirdī -
Tu sevi gaišu sajust un ar’ būtu !

Gaišu izdošanos !:)
Saziņas pieraksts
/Austra Savstare/


Rodi mieru, sirdī prieku...
Gaismas vērtos dāsnos brīžos
Rodi mieru, sirdī prieku,
Dari saprotamas lietas,
Radi sevi pašai sev.

Dažreiz varbūt savā prātā
Skati sevi, savu dzīvi -
Satraukumu, bažu pilnu,
Gaistošu un netveramu.

Gaismu savieno ar prātu-
Tas tad stāsies, domas vērsies,
Pārstās joņot, pārstās skriet,
Atklāsme segs sevi vaļā.

Ieraugi kā sapņi stājās
Blakus viedai gudrībai,
Ieraugi kā viedums nāk
Tavā sirdī brīdī īstā.

Sajūti, kā sirds Tev zina
Visu, kas Tev jāzin' būtu.
Sajūti, kā viedums sniedz,
Saskaņu ar sevi sevī.

Velti sevi savai gaitai -
Saskanīgai, aptverošai.
Laid lai visi Tavi spēki
Sauli, veiksmi dzīvei klāj !

Gaišu izdošanos ! : )
Saziņas pieraksts
/Austra Savstare/

Gaišs skats kā atklāsmeKad vēstījums Tev ieskanēsies sirdī,
Tu saredzēsi sevi senā gaismā,
Lai saprastu, kas vēlēts Tev šai dzīvē,
Lai sajustu, kas esi un kurp jāiet.

Ir savāds laiks un sapratne par sevi
Ver durvis atklāsmēm un pārmantotām lietām,
Un sevi izzināt un sevi saprast spēt.
Viss vietās sastāsies–laid gaismu sevī iekšā.

Ar smaidu sejā un laipnu vārdu runā,
Tev gaiši ejams ir šis ceļš, ko dzīvei ņēmi.
Skats ceļas augšup, un domas skrien tam līdzi,
Un ieraugi Tu sevi - ar gluži citām acīm.

Gaišs skats kā atklāsme, kā sapratne par sevi.
Viss stājas - citās sajūtās un vietās,
Redz sirds un saredz sevi senais viedums.
Kā sevi vari Tu savai gaitai vērt.

Sniedz Tu šo gaišo varēšanu sev,
Sniedz dāsnu iespēju tai varēšanai līdzi,
Un atvērtību visās dzīve lietās -
Sniedz sev to prieku pa dzīves ceļu ejot !

Gaišu izdošanos !:)

Veiksmes brīdis prieka dienāVeiksmes brīdis šajā dzīvē,
Iespējas, ko vēlies vērt
Atnāks kādā prieka dienā,
Atnāks tās kā zemes spēks.
Dabā lieku lietu nav.

Dzīvē arī viss ir salikts
Tieši tā, lai radošs cilvēks
Spētu vajadzīgā brīdī
Atrast savas stiprās vietas.

Darbs ar sevi virza augšup
Tuvāk veiksmei, tuvāk spējām.
Tās tad jāliek dzīves gaitā
Katram solim pašā priekšā.

Tad jau solis pats būs gudrāks,
Stāsies lietas veiksmes vietās.
Gatavība atrast sevi
Vienmēr dzīvē stāvēs klāt.

Dažreiz varbūt viss kā stagnājs,
Dažreiz atkal saltums sirdī.
Bet tik vienu sevī turi -
Atklāsmi, ka gaisma velta
Savus starus grūtā brīdī
Tieši tam, lai sajūt sevī
Brīnumu, ka viss nav velti.

Viss tik atver spēka augsmi.
Aicinājums sevi zināt
Tas tiek ielikts šūpulī.
Tad kad cilvēks saredz sevi
Tad tas seko savai sirdij.

Bailes, ka var izrādīties,
Ka viss citāds – nav kā domāts? –
Vērsies ciet, kad Tavā sirdī
Vērsies drosme satver dzīvi.

Tam ir brīdis atbilstošais.
Visas vietas Tavā dzīvē
Sakārtosies tik caur sirdi.
Savas domas ver ar gribu
Saprast sevi, savus mīļos.

Aizejošās domstarpības
Tava sirds lai pārvērš sniegā,
Kas pēc laika izkusīs.

Kalnā vēl var paspēt uzkāpt -
Tikai turi mīļos sirdī.
Tie ar Tevi iet pa dzīvi
Tie ir Tavi gaismas brīži.


Gaišu izdošanos vēlot !
Sevis saprašanu vēlot !

Sev vēli dziļo prieku...
Var sevi nepazīt,
Var savu sirdi neklausīt -
Tai ļauties vēlētos,
Bet prātā virziens cits.

Laiks sevi saprast ir,
Bet to var iemācīt tik sirds.
Tā virzienu pie laimes vērs,
Un saskaņu starp diviem...

Laid vaļā savus vējus -
Kas lēnām ritinās no Tevis,
Tos dzīves mezglus,
Kas savijušies cieši ...

Laid sevī rudens gaisa rūgtumu,
Kas radīs īstās sajūtas -
Ka viss nav gaviles un skurbums,
Kas sevī vēlamo no iedomām ļaus šķirt.

Laid sevī atklāsmi,
Laid sevī sirdsbalsi, kas gudra.
Sev vēli augstumus,
Sev vēli dziļo prieku -
Ar visu būtību tad aicini tos sevī !

 Laimīgs tas, kurš sevī jūtas laimīgs ! : )
 Saziņā ar Dabas Spēkiem


http://gaismasaile.1s.lv/717-milestibas-velejums--d-un-r/