Atstāj visas savas šaubas

Atstāj vakardienai visas savas šaubas,
Atstāj tās,- tām rītdienā nav vietas.
Tur vieta būs jau kādām citām lietām,
Un gan jau tām, kas zināmas un tiešas.

Tik sevi turi saskaņā ar sevi.
Ar sevi saproties un drosmi sevī turi.
Brist pārpratumus tā kā būtu gana,
Un turēt sevi dažās aplamībās ar’ .

Ar vēlamajām radošajām domām,
Ar stingru nostāju un zināšanām savām,
Ar izlēmību, veiklību tad virzies,
Un ļaujies dzīvei un sajūtai par veiksmi.

Laid vaļā šaubas, laid - tās aizies projām.
Ar savām prasmēm rītdienu sev cel.
Gaist vēsums tas, kas apkārtnē ap Tevi,
Gaist sastingums caur cerību un prieku.

Laid vaļā sevī vērtības, kas snauž,
Kas lidot vēlas un sajust brīves vēsmas...
Virs galvas debesis, bet kājas ir pie zemes,
Lai brīdī vēlētā var atsperties un spārnus plest !

Gaišu izdošanos ! : )

Sirds alkas
Ir gaisma, kas vedina uz augšu,
Ir skats, kas vēro katru dzīves soli.
Ver domas vērtīgākos, pieredzētos brīžus,
Sniedz gars no sevis, ko sevī krājis ilgi.

Ar dziļu sapratni caur sevi pašu,
Ar stāju staltu, pie zemes kājām stāvot,
Caur zināšanu jūrām un saprašanām gaišām -
Nāk atklāsme, kas brīvāka par sevi pašu.

Ir dzīvē veicams uzdevums, tas dzimstot tajā ienāk,
Un spēka gados tam brīdis pildīšanai stājās,
Tas sevi atklāt steidz un visās lietās rādīt.
Ja sirds ir atvērta- tā saprast, sajust spēj.

Bet sirds nav droša, ja to nomāc prāta šaubas,
Un skats tad skatās dzīves uzdevumam garām.
Stāj, brīdim apstājies un dziļi ieskaties tad sevī -
Vai tik šo uzdevumu nepildi jau sen...

Ļauj ieskatīties Dvēselē caur savu sirdi dziļā mierā-
Sirds apskaidrota teiks, kas dzīvē darāms Tev un pildāms,
Ļauj sirdij runāt un sajūti kā vienotu ar Tevi pašu,
Ļauj sirdij runāt, un saprast spēsi visu pati.
Sirds vēlās dziļā mīlestībā dzīvot,
Ir sirdij alkas vienotībā būt ar Tevi,
Sirds saka priekšā to, ko vēlās sajust -
Tā mīlēta no Tevis pašas vēlās būt.

Tā saprast vēlas to, cik mīli sevi šajā dzīvē,
Un sajūtot tā vērsies dot un saņemt to no citiem,
Tai pašā dvēseliski saprotamā, izjustajā brīdī,
Tu zināsi par mīlestību - cilvēcisko sevī pašā.

Caur mīlestības liegumu, caur sevim liegtām lietām,
Nāk sāpēs, ciešanas, nāk sajūtamas kaites.
Tām gudrais uzdevums ir dots, tik ļoti vieds -
Ļaut Tevim ieraudzīt, ko katra sāpe Tevī stāsta.

Sirds atvērta uz Tevi mīlestības pilna,
Sirds viedā gudrībā, caur saskaņu ar Tevi pašu,
Sniegs atbildes par sāpju dziļo būtību -
Tā saprašanu lietā liks, lai sāpes mazinās līdz beidzās.

Var visu dzīvē mainīt - var ar gudru ziņu,
Var visu vērst uz labo, pieņemamo pusi,
Tik gaismā jādzīvo ar sevi dziļi sevī,
Sirds jāatver, lai mīlestība plūst caur to,
Sirds gudrība ar Tavu Dvēseli tad runās
Un Dvēsele tad dziedinās to būtību-
Ko šajā dzīvē ņēmi !

Gaišu izdošanos, saprašanu, dvēselisku gudrību, saskaņu ar sirdi !
 Laid mīlestību sevī iekšā,
to mīlestību, kura Visumā mums visiem mīt ! : )

http://gaismasaile.1s.lv/698-senzermens--vestijums-s-dz-g/

Saules dārzā
Dārzs uzplaukušiem, saules apspīdētiem ziediem,
Pa kuru vējš nes siltumu un veldzi,
Pa kura takām gaisma staigā šurpu turpu,
Pār kuru debess zila, arī zvaigžņu pilna ir.

Lai sajūtas par dārza smalko dvesmu,
Ir tādas, kuras saviļņo un rāda ceļu.
 Lai sapņi, kuri sapņoti šī dārza gaismā,
Ir tādi, kuri prieka gaviles Tev nes.

Ir vēlēts radošs sasniegumu klāsts,
Un dalība šīs zemes atskārsmēs un rakstos,
Ir vēlēts laiks, kurš pāri kalniem Tevi nes,
Ir laiks kā izaugsme, kā gaviles, kā Visums.

Par dienu to, kas svarīga ir Tev –
Tā diena skan kā vaicājums, kā lūgums,
Tā diena aicina Tev sasniegt augstas tāles,
Tā diena izstaro kā jūras bākas gaisma.

Ver sevī sajūsmu, ver sevī prieka vārtus,
Tas visam sākums ir un arī turpinājums,
Lai tālāk ikdiena - ar prieku vienā solī,
Lai visas sajūtas kā dārza pastaiga Tev ir !

Gaišu izdošanos ! :)