Stāj domu skrējiensTad zināt vairāk, un iespēt plašāk,
Un sajūtas, lai virza augstāk,
Un vēlēšanās atvērt sirdi –
Lai sevī virzāms viss un gūstams.

Lai gaismas klātbūtne kā iedvesma,
Kā vērtīgs atradums, kā guvums.
Lai spēka apjausma kā briedums,
Kā sevis sapratne par sevi sevī.

Un dāsnums apkārt celts,
Un prieks par padarīto darbu -
Var sevi laikā smelt,
Var sajust labāku par sevi pašu.

Gūt atklāsmi, lai sevi jaunu rastu,
Lai Dvēsele kā brīvais putns
Var lidot tālu - augstu,
Un darīt sapņus patiesus un īstus.

Stāj domu skrējiens aplamais, kur maldi,
Lai dziļā gudrība var savus vārdus teikt,
Un atveras, lai Tevī Tava gaisma -
Tā, kura sniegs Tev padomus kurp iet !

Gaišu izdošanos ! : )