Sasniegt to, kas sasniedzams
Varēt turēt sevi augstu
Prasa spēkus, prasa stāju.
Vairāk prasa nekā saņem
Pretim veiksmes iespējas.

Blakus Tavā dzīves gaitā
Ir kāds patiess ieguvums.
Tā ir Tava saprašana,
Kas ir svarīgs, bet kas lieks.

Radošums Tev stiprā puse –
Gandarījums rodas tur.
Atver sevī spējas Tavas,
Kuras virzīs atklājumus,
Kad un kur Tev lietas notiks.

Radi sevī pārliecību-
To, ka zini sevi vienmēr.
Zini, kad Tu esi patiess,
Zini, kad Tu spēli spēlē.

Gandarījums paliks cits-
Tas būs tieši vēlēts Tev.

Varbūt sasniegt vēlies sapni,
Kas Tev parādīs to ceļu,
Staigājot pa kuru gūsi
Sevī atrodošos spēku,
Kas vērs durvis visiem vējiem ?

Lai tad strauji virzi sevi
Kāpjot vējiem mugurā !
Vējš ir dabas dotais spēks-
Tu ar dabu saskanīgs.

Vairs Tev nebūs meklēt vējus –
Visi vēji Tevī mīt.
Traucies saskaņā ar sevi,
Darbojies kā saka sirds.

Esi patiess katru brīdi,
Bet ja spēlē apzinies-
Apzinies, ka tā ir spēle.
Patiesību turi sevī.

Sasniegsi Tu vairāk tad,
Ja Tev apkārt sakārtota
Lietu kārtība tad būs.

Satiec savā ceļā ļaudis,
Kuriem stāja tā kā Tev .
Viss ir sasniedzams – tik virzies
Savu gaitu radošo !

Gaišu izdošanos vēlot !
Visā būt uzticīgam sev !