Atstāj visas savas šaubas

Atstāj vakardienai visas savas šaubas,
Atstāj tās,- tām rītdienā nav vietas.
Tur vieta būs jau kādām citām lietām,
Un gan jau tām, kas zināmas un tiešas.

Tik sevi turi saskaņā ar sevi.
Ar sevi saproties un drosmi sevī turi.
Brist pārpratumus tā kā būtu gana,
Un turēt sevi dažās aplamībās ar’ .

Ar vēlamajām radošajām domām,
Ar stingru nostāju un zināšanām savām,
Ar izlēmību, veiklību tad virzies,
Un ļaujies dzīvei un sajūtai par veiksmi.

Laid vaļā šaubas, laid - tās aizies projām.
Ar savām prasmēm rītdienu sev cel.
Gaist vēsums tas, kas apkārtnē ap Tevi,
Gaist sastingums caur cerību un prieku.

Laid vaļā sevī vērtības, kas snauž,
Kas lidot vēlas un sajust brīves vēsmas...
Virs galvas debesis, bet kājas ir pie zemes,
Lai brīdī vēlētā var atsperties un spārnus plest !

Gaišu izdošanos ! : )