Laiks pašam būt...
Gatavība skatīt to, ko dzīves gaita sniedz,
Ir gatavība pašam pieņemt sevi pašu,
Ir skatiens dziļi sirdī, un apvāršņos, kas priekšā,
Un skatiens sevī šajā dzīves brīdī.

Laiks vēlas visu salikt savās vietās,
Laiks visu saprast, pavērot tad liek.
Var skatīties uz sevi gluži citām acīm,
Var ar tām pašām un saredzēt to pašu.

Vārds gudrais sakāms Tavai saskaņai ar sevi,
Vai ļausi īstam būt vai ieradumam runāt,
Vai saprast gribi sevi sevi pašā,
Vai lemsi atstāt visu tā kā ir.

Ir sadarbības laiks -lai Dvēsele caur sirdi runā.
Gaist izpratne par neizprotamo un svešo,
Kas īsta šķiet un skatīt sevi neļauj -
Laiks pašam būt un dzīvot saskaņā ar sevi.

Skats sirdī, Dvēselē un dziļākajā sevī,
Tas viedi sakārtos, kas kārtojams ap Tevi -
Tavs dzīves uzdevums, kas paveikts būs un pildīts,
Tavs dzīves sirdsmiers, kas Tevi dziļi sildīs !
Gaišu izdošanos ! : )

http://gaismasaile.1s.lv/697-senzermens--vestijums-a-g/