Iedvesmai un atklāsmei
Lai sāktu jaunu dzīves posmu,
Kas veras jau tepat, jau drīz.
Vērts saprast vērtīgākos brīžus,
Caur kuriem lemts bij’ iziet Tev.

Tie sevī gudru ziņu nes
Par tālāko, par citām virsotnēm -
Tie dod ko svarīgu,
Kas liekams sadarbībā
Tev ar sevi pašu.

Ar soli nākamo viss savādāk
Tev sevī pašā stāsies,
Un gaita straujāka -
Tā vedīs citās ārēs.

Tad kāpēc tagad tukšums Tevi māc ? -
Tas soli nākamo vien sevī dziļi slēpj...
Tas laiks – tāds pārdomām,
Tas laiks ir saprast skaidri sevi.

Darbs vērsies jauns,
Un pārvērtības tālāk ies,
Lai tajās rastu to,
Kas veicams tālākajā gaitā.
Brīvs skatījums jau veidojas,
Jau gaisma tajā iespīd -
Un saprašanā ienāk viss,
Kas skatāms, veicams, darāms.

Un dzīves piepildījums nāks -
Nāks gandarījums dziļš,
Bet tik vien sevim jāļauj,
Kā atrasties šai brīdī,
Kur liekas apstājies ir viss.
Viss izbeidzies – viss gaida,
Un nav vairs iedvesmas,
Un nav vairs arī prieka.

Tas brīdis tāds,
Kad mainās strāvojums,
Kas dziļi Tevī pašā -
Kad stājas vecais,
Kad stājas izietais,
Un tas, kas dzīvē saprasts.

Un vēlies zināt Tu,
Kurp tālāk iet,
Kurp skatīties, ko vērot ?
Vai saprast to, kā sevi
Atrast jaunā gaismā ?

Un zināt vēl,
Kā viedās gudrības
Tu atrast vari sevī -
Tās gudrības vēl kuras,
Nav gaismu ienesušas Tevī ?
Un zināt vēlies
Kā vari līdzēt sev un citiem ?

Tad zini to, ka sajutīsi visu
Tu saprotami, skaidri kādā brīdī sevī.
Nāks padomi caur kādiem vārdiem,
Caur attēliem un cauri runām.

Tas būs kā atklāsme,
Kā domas un kā jausma,
Un viegli pamazām
Tu zināsi, kas darāms tālāk ir.

Tik ļauj sev dziļi
Visu saprast pašai sevī,
Ļauj viegli notikt tam,
Kam drīzi jānotiek jau ir.

Un savu tukšumu
Kā vērtību tad uztver -
Tas tukšums gudrs,
Tas sakārto un ved uz jauno.
   
Var veikt drīz soli nākamo,
Var kāpt to pakāpi uz augšu,
Jo garīgs ceļš ir nebeidzams -
Tas sevi ver pa brīdim -
Un atkal kā no jauna.

Un pateicība Visumam,
Par atelpu šo sniegto,
Tev – jauno gaitu
Izveidoto atver...

Un skats jau gaismu redz,
To kura ceļu tālāk rādīs.
Tā ļoti tuvu ir,
Tā ir tepat jau blakus.

Vien pieņem brīdi šo,
Kas šobrīd dzīvē ir,
Ar pateicību Visumam
Un pateicību pašai sev...

Jau Dvēsele to zin,
Kas tālāk darāms -
Un brīdī īstajā
Taps zināms arī Tev -
Kā atklāsme, kā saprašana skaidra,
Lai viegli pamazām Tu ietu izvēlēto gaitu...

Gaišu izdošanos ! : )