Ceļš, kurš bija zināms
Atskārsme, ka varbūt gribēts,
Arī vēlēts ir par maz,
Kādreiz slēpjas dziļi sirdī -
Tā par sevi manīt liek.

Taču saprasties ar sevi
Var tik vien caur sevi vien,
Esot pārdomās un darbos.

Varēts varbūt tomēr ir
Tieši tas, kam kārta pienāk,
Tieši tas, kam notikt vēlēts.

Gavilēm ir vienmēr vieta
Sirdī tam , kurš ceļu iet -
Savu ceļu- tādu staltu,
Tādu, kāds jau dzimstot zināms.
Tāpēc nav par mazu gribēts,
Bet ir tas, kas dzīvē vēlēts.

Katrā vietā savas lietas.
Katrai vietai sava vieta.
Viss Tev sakārtosies viegli,
Ja vien sevi rimsies šaustīt,
Ka var vairāk, ka var labāk.

Gandarīts Tu vari justies -
Veiktas sirdij tuvas lietas,
Stāja rādīta un griba.

Vai to saredzi Tu sevī ?-
Vari sevi uzteikt gaiši.
Gaitu savu virzi droši
Tieši tā kā sajūt sirds.

Gaidīt vari Tu no sevis
Gatavību sasniegt kalnus,
Kurus saniegt lemts ir Tev.
Aizver sevis tirdīšanu,
Taču skats, lai paliek ass.
Lai tas saredz kurp Tev jāiet,
Lai tas sakata kas vērts.

Iepazīsti Tu caur sevi
Savu vēlmi darīt gribēt.
Iepazīsti Tu caur sevi
To, kas Tavas dzīves plašums,
Ielaid plašumu sev sirdī.

Tad Tev vērsies tāli skati,
Tad Tu ticēsi, ka brīvi
Visas lietas izvēlējies.
Tas Tev vēlēts, tās Tu vērsi -
Nedomāsi daudz vai maz.
Sasniegsi Tu to, kas gudri
Tavā dzīvē iedots ir.

Gaišu izdošanos ! : )