Ar sirdi tuvāk zvaigznēm...



Gatavība sasniegt vietas -
Tādas, kurās veras viedums.
Vietas, kuras zina sirds,
Vietas, kuras staro gaismā.

Ieskatīties debess tālēs,
Saprasties ar dabas ritmiem
Vari Tu, jo gaiša stāja
Strauji nes Tev’ kalnā augšā.

Vārdus zināmus Tev teikšu
Vārdus, kuri Tevi sildīs :
„Virzies savā augšup ceļā,
Tuvojies ar sirdi zvaigznēm,
Vairāk sevī daili atver,
Ausmas sauli ieliec plaukstās,
Vakar’Mēnesim sniedz rimtu
Gaismas pilnu dienas gaitu -
Gaitu, kura pašas vērta.

Visas Tavas sāpes saliec
Tā kā Dainās bēdu lika -
Saliec apakšā zem akmens.
Liec ar kāju pāri gaitu,
Liec tam pāri dziedādama.

Visas vēstis, kas Tev teiktas
Nāk no dziļā Zemes pūra,
Nāk no Visuma, kas vieds.
Vari pati sevi virzīt
Tu caur saules pilnām dienām.
Vari pati sevi zināt
Cauri spožām zvaigžņu gaismām.

Gaitu ej un domās turi
Sevi augstu – tā kā kalnā.
Tajā vietā līdzēt spēsi
Tu pret savām visām likstām.

Gaiši pieņem Tev kas lemts bij’ ,
Gaiši atlaid – lai viss aiziet.
Veido savu gaitu tālāk,
Virzi sevi tuvāk pašai.

Tev viss stāsies raitā ritmā,
Tev vaj’g sevi turēt gaismā.
Esi varena caur sevi,
Vairāk savienojies sirdī.

Tu ar Dvēsl’i veido stāju,
Tavas sāpes virzās projām,
Tavas veiksmes šurpu nāk.
Gatavība sasniegt vietas,
Kuras viedas, kuras spējas
Nāk caur Tavu pašas sirdi,
Nāk kā iekvēlojies stars.

Vaicā sev- vai jūtu sevī
Savu Dvēseli, ka sena ?
Vaicā sev -vai dzirdi sevī
Savu sirdsbalsi, kas vieda ?

Saliec visas savas prasmes,
Saliec vienuviet sev blakus
Tā, lai katrā gudrā brīdī
Vari paņemt, lietā likt.

Tev lai veras senas lietas,
Kas Tev vēlētas jau sen.
Tava zemes gaita gudrā
Atklāsmes par sevi gūst.

Zini droši, Tev ir ejams
Vēlēts ceļš , ko pati lēmi
Vietā, kas starp dzīvēm stāv.
Lēmi visu , kas Tev dzīvē
Sastopams un zināms būs.

Gaismu iededzi jau nākot,
Varēšanu ņēmi līdz,
Izvēlējies sevī zināt
Viedas zintis, paradumus.

Gavilēm viss sagatavots,
Vēlējumi veras vaļā.
Ejams ceļš ar sauli sirdī,
Ejams tas , lai vieglas dienas
Veras pašai savai veiksmei.
Viss lai sakārtojas viegli,
Viss lai gaiši uzrunā !

Gaišu izdošanos !