Ir vēl kas uzzināms no jauna...

Ar visu sirdi skaties pasaulīgās lietās,
Ar visu būtību, tad sajūti un dzirdi,
Lai savā Dvēselē Tu ieraugi to gaismu,
To, kura gaida ieraudzīta būt.

Ir gaismas citas, tās jau virza gaitu,
Ir viedās sajūtas un dvēseliskās zintis,
Bet ir tā viena – gluži tālā gaisma -
Tā, kura kalnā aicina Tev kāpt...

Ir gaisma īstā, vienīgā un augstā,
Ir katram mums, to šajā dzīvē ņēmām -
Tā sajūt visu dzīves gudro gaitu,
Tā sajūt sirdi, tā sajūt Tevi pašu.

Var zināt daudz, var visu ielikt dzīvē,
Bet vienmēr vēl kas uzzināms no jauna,
Un vienmēr vēl ir vēlēts saprast sevi,
Lai savā dziļumā var skatīt gaismas spēku.

Aiz dvēseliskām ilgām- siltajām un dziļām
Stāv Tava būtība, kas vēlas augt un zaigot,
Stāv viedā pasaule, kas Visumam ir daļa,
Tā, kuru ieraugot Tu zini – Esmu pati !


Gaišu izdošanos !:)