Sirds alkas
Ir gaisma, kas vedina uz augšu,
Ir skats, kas vēro katru dzīves soli.
Ver domas vērtīgākos, pieredzētos brīžus,
Sniedz gars no sevis, ko sevī krājis ilgi.

Ar dziļu sapratni caur sevi pašu,
Ar stāju staltu, pie zemes kājām stāvot,
Caur zināšanu jūrām un saprašanām gaišām -
Nāk atklāsme, kas brīvāka par sevi pašu.

Ir dzīvē veicams uzdevums, tas dzimstot tajā ienāk,
Un spēka gados tam brīdis pildīšanai stājās,
Tas sevi atklāt steidz un visās lietās rādīt.
Ja sirds ir atvērta- tā saprast, sajust spēj.

Bet sirds nav droša, ja to nomāc prāta šaubas,
Un skats tad skatās dzīves uzdevumam garām.
Stāj, brīdim apstājies un dziļi ieskaties tad sevī -
Vai tik šo uzdevumu nepildi jau sen...

Ļauj ieskatīties Dvēselē caur savu sirdi dziļā mierā-
Sirds apskaidrota teiks, kas dzīvē darāms Tev un pildāms,
Ļauj sirdij runāt un sajūti kā vienotu ar Tevi pašu,
Ļauj sirdij runāt, un saprast spēsi visu pati.
Sirds vēlās dziļā mīlestībā dzīvot,
Ir sirdij alkas vienotībā būt ar Tevi,
Sirds saka priekšā to, ko vēlās sajust -
Tā mīlēta no Tevis pašas vēlās būt.

Tā saprast vēlas to, cik mīli sevi šajā dzīvē,
Un sajūtot tā vērsies dot un saņemt to no citiem,
Tai pašā dvēseliski saprotamā, izjustajā brīdī,
Tu zināsi par mīlestību - cilvēcisko sevī pašā.

Caur mīlestības liegumu, caur sevim liegtām lietām,
Nāk sāpēs, ciešanas, nāk sajūtamas kaites.
Tām gudrais uzdevums ir dots, tik ļoti vieds -
Ļaut Tevim ieraudzīt, ko katra sāpe Tevī stāsta.

Sirds atvērta uz Tevi mīlestības pilna,
Sirds viedā gudrībā, caur saskaņu ar Tevi pašu,
Sniegs atbildes par sāpju dziļo būtību -
Tā saprašanu lietā liks, lai sāpes mazinās līdz beidzās.

Var visu dzīvē mainīt - var ar gudru ziņu,
Var visu vērst uz labo, pieņemamo pusi,
Tik gaismā jādzīvo ar sevi dziļi sevī,
Sirds jāatver, lai mīlestība plūst caur to,
Sirds gudrība ar Tavu Dvēseli tad runās
Un Dvēsele tad dziedinās to būtību-
Ko šajā dzīvē ņēmi !

Gaišu izdošanos, saprašanu, dvēselisku gudrību, saskaņu ar sirdi !
 Laid mīlestību sevī iekšā,
to mīlestību, kura Visumā mums visiem mīt ! : )

http://gaismasaile.1s.lv/698-senzermens--vestijums-s-dz-g/