IR VEĻU LAIKSKāds tēls kā vīzija,
Kā sajūta, kā kāda klātbūtne -
Tā senču velis sevi parāda,
Tas vēlas saziņu,
Tas vēlas kādu sarunu...

Laiks nevar liegt tam
Zināt, varēt, just -
Laiks sniedz tam iespēju,
Lai saprastos ar mums.

Ir velī viedums,
Ir spēja palīdzēt un sniegt
Ar’ kādu padomu,
Ar’ kādu vajadzīgu lietu.

Ir mūsu senči veļi šie
Un cienīgs mielasts,
Tiem vēlējams un sniedzams ir ,
Un piemiņa
Ar dziļu mīlestību sirdīs.

Starp pasaulēm,
Starp izpausmēm ir taka,
Pa kuru veļi iet,
Lai brīžiem atrastos mums blakus.

Vēl velim pateicības pilnu smaidu,
Vēl velim cieņu, paļāvību, prieku,
Vēl velim rast starp pasaulēm sev taku,
Lai veļu pasaulē tam vieta citiem blakus.

Ir veļu laiks,
Ir izgaismota taka,
Ir satikšanās iespēja,
Ir dziļa cieņa, siltums...

Tāds veļu laiks –
Lai atceramies, zinām,
Lai tālāk dzīvojam
Un neredzamam ticam...

Meditatīvās saziņas pieraksts
Sentēvs - / Austra Savstare/