KĀ ATVĒRTA SIRDS...
Tik smalki jūtīga, zinoši stipra –
Tā sirds, tā mūžīgā virzība...
Ver pasauli tā, ver sapratni,
Ver saikni arī ar Dvēseli...

Tā atver to Ceļu,
Un aizver tos maldus,
Tā aizrauj sevi līdzi
Un pārtop par Gaismu ...

Tā atvērtā sirds
Kā mūžības ritums,
Kā sajūtu grāmata,
Kā mīlestības aura...

Lai lepojas katrs,
Kam krūtīs tā mirdz,
Lai lepojas katrs,
Kas dzīvo caur sirdi...

Gaišu izdošanos ! : )