TOTS TRISMEGISTS - VISUMA SKOLAEs Valdonis – Tots Trismegists,
Vēl var mani dēvēt Hermejs,
Arī grieķu Asklēpijs.
Esmu vieds un zinošs lietās,
Kādas Visums mums ir devis.

Teiksmās esmu bieži minēts,
Dziesmās apdziedāts un citēts.
Taču vienu teikšu jums -
Esmu dzimis Atlamntīdā,
Bet pēc tam es visur biju -
Drosmi kalu Fenīķijā,
Daili smēlu Grieķijā,
Varas spēku radu Romā,
Viedās lietas Ēģiptē.

Ar pie Šūmēriem es biju,
Redzēju kā vara krīt.
Taču dzimis Atlantīdā -
Tā man dzimtene un mājas,
Tur es guvu dzīves skolu,
Tur man Visums uzrunāja.
Tur es zinībās jo spējīgs.
Atlantīdā sirds man paliek.

Tas nekas, ka daudz kur biju...
Vienu zinu – zināšanas
Svarīgas ir katrā ērā.
Viedās senās, viedās slēptās -
Tām ir laiks jau augšāmcelties.

Jauns nekas nav pasaulē.
Viss kas zināms ir tik tagad,
Bija zināms arī sen.
Tagad vien tik atcerēties,
Tagad vien tik lietā likt.

Zinu daudzus, kas ar mani
Kopā bija Atlantīdā.
Arī manu vārdu pieraksts
Šobrīd veikts ar tādu roku,
Kura viedai rakstītājai
Gudros rakstos ziņas deva
Reiz ar mani Atlantīdā.

Dalīties ar senām ziņam
Esmu nācis ar’caur viņu.
Tāpēc lasiet, ko jums teikšu
Gaišos vārdos, viedās domās.
Daudz man sakāms, daudz man sūtāms,
Daudz man ir ar jums ko vēlēt.

Esiet daiļi, esiet diži,
Viedās lietas atklājiet
Jūs caur savu sajušanu.
Savienojiet sevi sevī,
Saskatiet, kas ir ap jums.

Topiet dāsni, veltiet gaismu
To, kas dziļi jūsu sirdīs.
Dziļi vēl, bet drīz jau izaugs -
Priekam, laimei, brīvībai...

Aizvien augstāk Saules gaisma,
Aizvien augstāk Dvēsele...

Saziņas pieraksts
Tots Trismegists-Austra