Gaist ilūzijas
Caur atrastām pasaules vērtībām,
Caur sastaptām dzīves sakarībām
Gaist ilūziju pārsvars pār zināmo,
Gaist sajukums, mulsums un derdzīgums...

Dievs dod, lai saprast, kas vērtīgs ir.
Kas īsts un kas patiess, kas sirdī mīt,
Ko pieņemt, ko atlaist, ko vaļā vērt.
Dievs dod, lai tas saprotams, ieraugāms...

Brist upē, kas vairs jau nav senākā,
Diet deju, kas sen jau nav dejota,
Cirst akmenī vārdu, kurš aizmirsies –
Vairs jēgas kam nav tas ir jāizbeidz...

Ir jāiet kurp sirdsbalss vien aicina.
Vēl gaisma ir jātur kā ceļrādis.
Vien jāsaredz sevi un jāsajūt,
Vien jāpieder sev un pasaulei...

Caur atrastām pasaules vērtībām,
Caur sevi, caur sirdi, caur dvēseli
Iet solī vienā ar izaugsmi,
Un sevi caur brīvību sajūtot...

/Austra Savstare/